Värdegrund

Vår värdegrund

GLÄDJE

GEMENSKAP

TRYGGHET 

Glädje, Gemenskap och Trygghet är våra ledord och dessa värderingar ska prägla oss i allt vi gör oavsett om det är i träningslokalen eller vid sidan om och gäller såväl tränare, ledare, domare och förälder.

Glädje

 • Alla ska känna glädje i sitt idrottande och utövande.
 • Glädjen kommer från personens eget inre.
 • Glädje är en produkt när man tycker något är roligt och när man trivs. 

Gemenskap

 • Alla ska känna gemenskap.
 • Vi tränar med varandra.
 • Gemenskap bygger starka individer.
 • Med ett bra team "bakom sig" kan man oavsett prestation känna sig lyckad. 

Trygghet

 • Alla ska känna sig trygga, på alla sätt.
 • Alla ska känna sig trygga i sin träning, med sina träningskompisar, men även som förälder.
 • Föräldrar ska kunna lämna sitt barn till träningen och sedan hämta upp barnet utan att vara orolig om barnet hamnat i fel händer.
 • Trygghet betyder även att träningen ska vara trygg, att vi lär ut Backhoppning på ett korrekt sätt, att våra ledare vet skillnaden mellan motionsträning och elitidrott, skillnaden mellan barn och vuxenträning m.m.Trygghet betyder även att våra utövare får träna på att bli trygga i sig själva så att de kan stå starka i samhället med dess utmaningar. Ett exempel på detta kan vara att som aktiv kliva upp i en större backe och våga hoppa.© All Copyrights 2022 by FV Backhoppning